فراخوان مسابقه طراحی لوگوی تک سبد

پس از فراخوان گروهی از دست اندرکاران گرافیک و طراحی لوگو با استقبال بی نظیری از کاربران روبرو شدیم و خوشبختانه از میان طرح ها طرح های بسیار حرفه  ای برگزیده شد

در حال منظم سازی و اعلام برندگان هستیم و به زودی در هیمن صفحه می توانید نتایج را ببینید

از شکیبایی شما پیشاپیش تشکر میکنیم

با تشکر مدیریت تک سبد

سید حسن رجایی